திருமணம்

கண்ணால் அடிபட்டு வாயால் வாக்கு வாத‌ப்பட்டு கைகலப்பு ஏற்பட்டு உன் தேக‌ம் கைப்பற்றி மனம் அதை மாற்றி நெஞ்சத்தைக் கொள்ளையடித்து கர்ப்பத்துள் குடியேற்றி வாரிசை உருவாக்கி ராச்சியத்தைக்… […]