நான் கேட்காத பத்து சோகம்

எனது படைப்புக்களில், மிகச் சிறந்த கவிதைகளில் ஒன்று என நான் நினைப்பது. ஒவ்வொரு வரியினது தொடக்கமும் அதன் முதல் வரியினது முடிவின் சொல்லிலிருந்து ஆரம்பமாகும். எனது “10 […]

10 காதல்

காதலி: “உங்களுக்கு காதலி இருக்கிறாவோ?” காதலன்: “ஆமாம், ஒரு 10 பேர்.” காதலி: “என்ன பத்து பேரோ!” நல்ல முடிவாகவே முதலில் எழுதியிருந்தேன். முடிவை மாற்றிப் பார்த்தேன், […]