எனது முத்தம்

உன் விழிக்குள் என் விழி வைத்து… என் உதட்டால் உன் உதட்டில் மோதி எரிமலை வெடிக்கும் வண்ணம்… உன்னை இறுக்கிக் கட்டி அணைத்து ஒரு கணமேனும் கொஞ்ச […]