அரசாங்க உத்தியோகத்தரும் தனியார் தொழிலும்

அரசாங்க உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்கள் அதே தொழிலை தனிப்பட்ட முறையிலும் செய்யத் தடை விதிக்க வேண்டும். அரசாங்க சம்பளத்தையும் வாங்கிக் கொண்டு அதே தொழிலை ஒருவர் தனியாராக செய்தால் அவர் அரசாங்க தொழிலில் வரும் வாடிக்கையாளர்களை […]

அரசாங்க உத்தியோகத்தரும் தனியார் தொழிலும் Read More

வளர்ச்சி அடைந்த நாட்டிற்கே சனநாயகம் சிறந்தது

சனநாயகம் மட்டும் தான் நல்ல வழி என்றில்லை. சனநாயகம் என்ன சொல்கிறது? பெரும்பான்மை மக்களின் விருப்பிற்கு செல்வது சரி என்கிறது. அப்படியாயின் சிறுபான்மை மக்களின் பேச்சு எடுபடுவதில்லை தானே. உலக நாடுகள் சனநாயகம் என்று […]

வளர்ச்சி அடைந்த நாட்டிற்கே சனநாயகம் சிறந்தது Read More