திரை இல்லாமல் 3D ப‌டம்

திரை இல்லாமல் முப்பரிமாணப் [3D] ப‌டம் காண்பிக்கலாம். இப்போது எவ்வாறு திரையில் காண்பிக்கப்படுகிறது? ஓவ்வொரு படமும் பல கோடி புள்ளிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு ஒளிக்கீற்று ஒவ்வொரு புள்ளிக்கென்று முன்பிருக்கும் திரையில் பாய்ச்சப்படுகிறது. அந்த ஒளிக்கீற்று படும் இடத்தில் அந்த புள்ளி உருவாகிறது. இப்படி பல கோடிப் புள்ளிகள் உருவாகும்போது சாதாரண கண்களுக்குப் படமாகத் தெரிகிறது. ஆனால், திரை இல்லாமல் எப்படி செய்வது? ஒரு பக்கத்திலிருந்து ஒளிக்கீற்றை பாய்ச்சி அடிக்காமல், எல்லாப் பக்கத்திலிருந்தும் ஒளிக்கீற்றைப் பாய்ச்சி அடித்தால்? அதாவது, ஒரு வட்டமாக ஒளிக்கீற்று பாய்ச்சிகளைப் பொருத்த […]

பல நிறங்கள் மினுங்கும் ஒரு பெயின்ற்

ஏற்கனவே பல நிற ஒரு பெயின்ற் பதிவைப் படித்திருந்தால் இந்த ஐடியா கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரித் தான். பெயின்றில் மினுங்கும், அதாவது வீட்டிற்கு பெயின்ற் அடித்தால், அதை எந்த திசையில் இருந்து பார்ப்பது என்பதைப் பொறுத்து அதன் நிறம் வேறுபட்டுத் தெரிய வைக்க, பதார்த்தம் சேர்க்க வேண்டும். நான் திசை என்றவுடன் என்ன வடக்கு கிழக்கு என்று சாத்திரம் போல் இருக்கிறது என்று வாஸ்து சாத்திரியாக எண்ண வேண்டாம். பார்ப்பவர் நிற்கும் angle ஐப் பொறுத்து அடித்த பெயின்றின் நிறம் மினுங்கும். இங்கு கனடாவில் […]

பல நிற ஒரு பெயின்ற்

வீட்டுக்கு நீங்கள் பெயின்ற் வாங்கும் போது உங்களுக்கு விருப்பமான பெயின்றைக் கஷ்டப்பட்டு தெரிவுசெய்து அடிப்பீர்கள். அந்தக் நிறம் பல வருடங்களுக்கு அப்படியே இருக்கும். சலிப்பாகிவிட்டால் திரும்பவும் ஒரு பெரிய செலவு/ வேலை. ஒரு பெயின்ற் ஆனால் அது நிறம் மாறும். அப்படி ஒன்று இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? இது விஞ்ஞான ஆராய்ச்சியாளர்களே இதைச் செய்ய முடியும். அதாவது சுற்றுப் புறச் சூழலின் வெட்ப தட்ப நிலைகளுக்கு ஏற்ப நிறம் மாறக்கூடிய பதார்த்தங்களை பெயின்றில் கலக்கலாம். நன்கு வெக்கையான நேரங்களில் கறுப்பு நிறமாகவும், நன்கு குளிர்மையான […]

© 2023 - All Right Reserved. | Adadaa logo