Saturday, March 24, 2018 07:51:42 AM

ஆட்சி மாற்றத்தின் பின்னரும் இலங்கையில் சித்திரவதைகள்; 50க்கு மேற்பட்டோர் முறைப்பாடு!

Photo Gallery1 Photo By வன்னியன் - Thu Nov 09, 5:24 pm

இலங்கையில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட பின்னராக கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் தாம் சித்திரவதைக்கு உட்பட்டதாக 50க்கும் மேற்பட்டவர்கள் ஐரோப்பாவில் முறைப்பாடு செய்துள்ளனர்.

ஐரோப்பிய நாடுகளில் புகலிடம் கோரி விண்ணப்பித்துள்ள 50க்கும் மேற்பட்ட இலங்கையர்களே இவ்வாறு முறைப்பாடு செய்துள்ளனர்.

தற்போது ஆட்சியில் இருக்கும் அரசாங்கமும் சித்திரவதைகளை மேற்கொள்வதாகக் குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளது. கடத்தப்பட்டு தாம் சித்திரவதைக்கு உட்படுத்தப்பட்டதாக அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

கடந்த ஜூலை மற்றும் ஒகஸ்ட் மாதங்களில் இவ்வாறு பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தங்களது உடல் காயங்கள் மற்றும் சித்திரவதை பற்றிய விபரங்களை சர்வதேச ஊடகமொன்றுக்கு காண்பித்துள்ளனர். கால்கள், நெஞ்சுப் பகுதி போன்றவற்றில் சித்திரவதைகள் மூலம் ஏற்பட்ட காயங்கள் பற்றிய புகைப்படங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

Photo Gallery

Leave a Reply

Comments are closed on this post.