Monday, February 19, 2018 08:49:43 PM

சுவிஸில் கொல்லப்பட்ட இலங்கை இளைஞரின் இறுதி கிரியைகள் …

By இலங்கை - Google News - Thu Oct 19, 1:04 pm

சுவிஸில் கொல்லப்பட்ட இலங்கை இளைஞரின் இறுதி கிரியைகள் …
சுவிட்ஸர்லாந்தில் பொலிஸாரின் துப்பாக்கிச் சூட்டுக்கு இலக்காகி உயிரிழந்த இலங்கை இளைஞரான சுப்பிரமணியம் கரனின் இறுதி கிரியைகள் நாளை இடம்பெறவுள்ளன. இந்நிலையில் …

Leave a Reply

Comments are closed on this post.