Wednesday, February 21, 2018 03:55:13 PM

இலங்கை அரசியல் கைதிகளுக்காக கடையடைப்பு: கோரிக்கை என்ன …

By இலங்கை - Google News - Fri Oct 13, 4:15 am

BBC தமிழ்
இலங்கை அரசியல் கைதிகளுக்காக கடையடைப்பு: கோரிக்கை என்ன …
BBC தமிழ்
வவுனியாவில் இருந்து அனுராதபுரத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ள தமக்கு எதிரான வழக்குகளை வவுனியாவிலேயே நடத்த வேண்டும் எனக்கோரி உண்ணாவிரதம் இருக்கின்ற 3 அரசியல் கைதிகளின் …

and more »

Leave a Reply

Comments are closed on this post.