Wednesday, December 13, 2017 09:42:36 AM

இலங்கை: அரசியல் கைதிகளை விடுவிக்கக்கோரி யாழ்பாணத்தில் …

By இலங்கை - Google News - Fri Oct 13, 9:05 am

மாலை மலர்
இலங்கை: அரசியல் கைதிகளை விடுவிக்கக்கோரி யாழ்பாணத்தில் …
மாலை மலர்
மேலும் பல தமிழ் அரசியல் தலைவர்களை இலங்கை அரசு விசாரணை இன்றி கைது செய்து சிறையில் அடைத்தது. பல ஆண்டுகளாக சிறையில் வாடும் அவர்களை விடுவிக்க வேண்டும் என்று …

and more »

Leave a Reply

Comments are closed on this post.