Sunday, February 18, 2018 05:22:42 AM

சீன மற்றும் இலங்கை ஊழியர்கள் மோதல்: 7 பேர் காயம்

By இலங்கை - Google News - Sun Apr 03, 7:03 am

சீன மற்றும் இலங்கை ஊழியர்கள் மோதல்: 7 பேர் காயம்
அம்பலாந்தோட்டை மிரிஜ்ஜவில பிரதேசத்தில் நிர்மாணப் பணிகளில் ஈடுபட்டிருந்த இலங்கை மற்றும் சீன பணியாளர்கள் இடையில் இன்று ஏற்பட்ட மோதலில் 7 பேர் காயமடைந்துள்ளனர்.

and more »

Leave a Reply

Comments are closed on this post.