Wednesday, January 17, 2018 12:41:15 PM

4 ஆண்டுகளுக்கு பின், வனத்துறை முயற்சியால் புலித்தடம் …

By புலி - Google News - Sun Sep 17, 9:12 am

Samayam Tamil
4 ஆண்டுகளுக்கு பின், வனத்துறை முயற்சியால் புலித்தடம் …
Samayam Tamil
சமீபத்தில், புலிகள் இடமாற்றம் செய்வது தொடர்பான கோரிக்கைக்கு தேசிய புலிகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் அனுமதி அளித்துள்ளது. இதன்மூலம் 2 பெண் புலிகள், ஒரு ஆண் புலி ஹடோடி …

Leave a Reply

Comments are closed on this post.