Sunday, March 18, 2018 07:37:36 AM

இலங்கை கிரிக்கெட் புதிய தேர்வுக்குழுத் தலைவர் நியமனம்

By இலங்கை - Google News - Sat Sep 16, 10:25 am

இலங்கை கிரிக்கெட் புதிய தேர்வுக்குழுத் தலைவர் நியமனம்
எனவே, இதற்கு பொறுப்பேற்று இலங்கை கிரிக்கெட் அணியின் தேர்வுக்குழுத் தலைவர் பதவியில் இருந்து சனத் ஜெயசூரியா விலகினார். மேலும், அவரது அணியின் கீழ் செயல்பட்ட …

Leave a Reply

Comments are closed on this post.