Sunday, March 18, 2018 07:42:21 AM

தமிழ்க்கலைகளை பாதுகாக்கும் மலையகத் தமிழர்கள்: இலங்கை …

By இலங்கை - Google News - Tue Sep 12, 10:35 pm

தமிழ்க்கலைகளை பாதுகாக்கும் மலையகத் தமிழர்கள்: இலங்கை …
இலங்கை உள்ளிட்ட நாடுகளில் கரடுமுரடான பகுதிகளில் தமிழர்கள் குடியமர்த்தப்பட்டனர். இலங்கையில் மலையகத் தமிழர்கள் கடுமையான அடக்குமுறைக்கும், ஒடுக்குமுறைக்கும் …

Leave a Reply

Comments are closed on this post.