Friday, January 19, 2018 12:06:38 AM

முல்லைத்தீவு மீனவர்களுக்கு 150 படகுகளை அன்பளிப்பாக வழங்க இந்தியா தீர்மானம்!

Photo Gallery1 Photo By வன்னியன் - Fri Apr 01, 8:59 am

indian boatமுல்லைத்தீவு மாவட்ட மீனவர்களுக்கு 150 படகுகளையும், மீன்பிடி உபகரணங்களையும் அன்பளிப்பாக வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தத்தில் இலங்கை மீன்பிடி அமைச்சும், இலங்கைக்கான இந்தியத் தூதுவராலயமும் நேற்று வியாழக்கிழமை கைச்சாத்திட்டன.

150 மீன்பிடி படகுகளும், மீன்பிடி உபகரணங்களும் முல்லைத்தீவிலுள்ள 300 பயனாளிகள் மத்தியில் பகிர்ந்தளிக்கப்படவுள்ளன.

Photo Gallery

Leave a Reply

Comments are closed on this post.