Monday, February 19, 2018 06:40:13 AM

டென்மார்க்கில் எழுச்சியோடு நடைபெற்ற முள்ளிவாய்க்கால் …

By தமிழீழம் - Google News - Sun May 21, 4:38 pm

டென்மார்க்கில் எழுச்சியோடு நடைபெற்ற முள்ளிவாய்க்கால் …
வணக்க நிகழ்வின் இறுதியாக“நம்புங்கள் தமிழீழம் நாளை பிறக்கும்” என்ற பாடல் இசைக்கப்பட்டது. அதன் பின்பு தேசியக்கொடி இறக்கப்பட்டு, “தமிழர்களின் தாகம் தமிழீழத் தாயகம்” என்ற …

Leave a Reply

Comments are closed on this post.