Sunday, February 18, 2018 04:38:36 PM

நாடு கடத்தாதீர்கள் – இலங்கை நீதிமன்றத்தில் ரோஹிஞ்சாக்கள் …

By இலங்கை - Google News - Fri May 19, 8:49 am

BBC தமிழ்
நாடு கடத்தாதீர்கள் – இலங்கை நீதிமன்றத்தில் ரோஹிஞ்சாக்கள் …
BBC தமிழ்
தம்மை மியன்மாருக்கு நாடு கடத்தாமல் ஐக்கிய நாடுகள் சபையிடமோ அல்லது குடியேறிகளுக்கான சர்வதேச அமைப்பிடமோ கையளிக்கும்படி இலங்கை கடற்பரப்பில் கைது செய்யப்பட்ட …

Leave a Reply

Comments are closed on this post.