Monday, May 22, 2017 07:08:53 PM

மத்திய அரசுக்கு ‘சிங்களன் பங்காளி – தமிழன் பகையாளி’! பெ. மணியரசன் …

By தமிழீழம் - Google News - Fri May 19, 8:14 am

மத்திய அரசுக்கு 'சிங்களன் பங்காளி – தமிழன் பகையாளி'! பெ. மணியரசன் …
நக்கீரன் nakkheeran publications
தமிழீழ விடுதலைப்போரில் – முள்ளிவாய்க்கால் மண்ணில், சிங்கள எதிரியின் கொத்துக் குண்டுகளுக்கும் சுடுகலன்களுக்கும் பலியான இலட்சக்கணக்கான தமிழீழத் தமிழ் மக்களுக்கும், …

Leave a Reply


To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
You may enter either the first Tamil word or the second English word. But Do not enter both.
Anti-Spam Image