Wednesday, February 21, 2018 03:48:09 PM

“இனவிடுதலைக்கான போராட்டம் இன்னும் ஓயவில்லை!” களநிலவரம் …

By இலங்கை - Google News - Thu May 18, 11:03 pm

“இனவிடுதலைக்கான போராட்டம் இன்னும் ஓயவில்லை!” களநிலவரம் …
விடுதலைப்புலிகளுக்கும் இலங்கை ராணுவத்துக்கும் இடையிலான இறுதிப்போர் முடிவுற்று எட்டாண்டுகள் ஆகிவிட்டன. போரில் லட்சக்கணக்கான தமிழர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள்.

Leave a Reply

Comments are closed on this post.