Saturday, March 24, 2018 10:00:27 AM

கடல் நடுவே மணல் தீடையில் சிக்கித் தவித்த ஒரே குடும்பத்தைச் …

By இலங்கை - Google News - Fri May 12, 10:28 pm

கடல் நடுவே மணல் தீடையில் சிக்கித் தவித்த ஒரே குடும்பத்தைச் …
தனுஷ்கோடி அருகே கடல் நடுவிலுள்ள 5-ஆவது மணல் தீடையில் தவித்த ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 4 இலங்கை அகதிகளை, இந்திய கடலோரக் காவல்படையினர் வெள்ளிக்கிழமை மீட்டனர்.

and more »

Leave a Reply

Comments are closed on this post.