Sunday, March 18, 2018 07:45:07 AM

ரஷ்யா செல்லும் இலங்கை மாணவர்களுக்கு மைத்திரி கொடுத்த …

By இலங்கை - Google News - Thu Apr 20, 1:46 pm

ரஷ்யா செல்லும் இலங்கை மாணவர்களுக்கு மைத்திரி கொடுத்த …
18 ஆவது ஆசிய பௌதீக விஞ்ஞான ஒலிம்பியாட் போட்டியில் பங்குபற்றுவதற்காக ரஷ்யா செல்லவுள்ள இலங்கை மாணவ குழுவினர் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவை சந்தித்துள்ளனர்.

Leave a Reply

Comments are closed on this post.