Monday, February 19, 2018 08:51:47 PM

இலங்கை தமிழரசுக் கட்சியின் நீண்டகால உறுப்பினர் 73 ஆவது வயதில் …

By இலங்கை - Google News - Tue Apr 18, 1:55 am

இலங்கை தமிழரசுக் கட்சியின் நீண்டகால உறுப்பினர் 73 ஆவது வயதில் …
இலங்கை தமிழரசுக் கட்சியின் நீண்ட கால உறுப்பினரும், மன்னார் மாவட்டத்தின் முன்னாள் திடீர் மரண விசாரணை அதிகாரியும், தமிழ்த் தேசியப்பற்றாளருமான தே.பி.சிந்தாத்துரை தனது …

Leave a Reply

Comments are closed on this post.