Sunday, July 23, 2017 08:25:56 PM

‘காணிகளை விடுவித்தாலும் இராணுவ முகாம்களை அகற்ற …

By இலங்கை - Google News - Wed Mar 01, 6:42 am

'காணிகளை விடுவித்தாலும் இராணுவ முகாம்களை அகற்ற …
முல்லைத்தீவு, கேப்பாப்புலவில் விமானப்படையினரின் வசமுள்ள மக்களுடைய காணிகள் விடுவிக்கப்பட்டாலும் முகாம்களை ஒருபோதும் அகற்ற முடியாது என்று இலங்கை இராணுவம் …

Leave a Reply

Comments are closed on this post.