Friday, January 19, 2018 12:22:41 AM

இலங்கை ஊறணி கடல் பிரதேசம் இடம் பெயர்ந்த மக்களுக்கு மீன் பிடி …

By இலங்கை - Google News - Sat Jan 14, 9:14 am

இலங்கை ஊறணி கடல் பிரதேசம் இடம் பெயர்ந்த மக்களுக்கு மீன் பிடி …
யாழ்ப்பாணம் வலிகாமம் வடக்கில், அதி உயர் பாதுகாப்பு வலையத்தில் உள்ள , ஊறணி கடற்பிரதேசம், இடம்பெயர்ந்துள்ள மக்கள் கடற்தொழிலில் ஈடுபடுவதற்காக இன்று பொங்கல் தினத்தன்று …
ஊறணி விடுவிப்பு கண்ணாமூச்சி! பலியாகும் தமிழ் ஊடகங்கள்!பதிவு!

all 3 news articles »

Leave a Reply

Comments are closed on this post.