Monday, February 19, 2018 02:53:59 AM

இந்தியாவுக்கு கடற் பாலமா? இலங்கை பிரதமர் மறுப்பு

By இலங்கை - Google News - Wed Mar 23, 4:26 pm

இந்தியாவுக்கு கடற் பாலமா? இலங்கை பிரதமர் மறுப்பு
இலங்கை பார்லிமென்டில் எதிர்க்கட்சியினர் பேசியதாவது: இந்தியாவின் தென்கோடியிலுள்ள ராமேஸ்வரத்தையும், நம் நாட்டையும் இணைக்கும் விதமாக கடற்பாலம் கட்டுவது …

Leave a Reply

Comments are closed on this post.