Sunday, February 18, 2018 05:02:57 PM

புலி உறுப்பினர்களுக்கு விடுதலை, இராணுவத்தினருக்குத் …

By புலி - Google News - Fri Oct 14, 4:34 pm

புலி உறுப்பினர்களுக்கு விடுதலை, இராணுவத்தினருக்குத் …
“ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன மற்றும் சரத் பொன்சேகா ஆகியோரைக் கொலைசெய்ய வந்த முன்னாள் விடுதலைப்புலி உறுப்பினர்களை இந்த அரசு விடுதலை செய்து கொண்டு …

Leave a Reply

Comments are closed on this post.