Sunday, February 18, 2018 04:48:12 PM

இலங்கை நிலச்சரிவில் சிக்கியோருக்கு காரித்தாஸ் பணி

By இலங்கை - Google News - Thu May 19, 10:10 am

வத்திக்கான் வானொலி
இலங்கை நிலச்சரிவில் சிக்கியோருக்கு காரித்தாஸ் பணி
வத்திக்கான் வானொலி
இத்தாலிய காரித்தாஸ் அமைப்பின் நிதி உதவியுடன், இலங்கை காரித்தாஸ் மேற்கொண்டு வரும் பணியால், தங்கள் வீடுகளையும், உடைமைகளையும் இழந்தவர்கள் பலன் பெற்று வருவதாகக் …

Leave a Reply

Comments are closed on this post.