Sunday, October 25, 2020 10:07:52 AM

Penyatuan bangsa bermula di sekolah

Photo Gallery1 Photo By Moaz Nair - Mon Jul 08, 7:43 pm

Apakah rakyat Malaysia ikhlas apabila membicarakan perihal perpaduan kaum di Malaysia atau ia hanya impian semata-mata? Setelah 62 tahun merdeka, negara masih melihat sistem pendidikan yang diamalkan sekarang tidak dapat menawan hati semua rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum.

Segolongan besar etnik Cina lebih berminat menghantar anak mereka ke sekolah Cina, sebilangan besar etnik India pula lebih berminat menghantar anak mereka ke sekolah Tamil, walaupun kebanyakan sekolah jenis ini berada dalam keadaan yang daif dan tidak mempunyai kemudahan yang cukup.

Golongan minoriti di negara ini menghantar anak mereka ke sekolah jenis kebangsaan di mana bahasa ibunda mereka menjadi bahasa pengantar. Golongan majoriti pula, ada yang lebih cenderung menghantar anak mereka ke sekolah agama pelbagai aliran dan sepenuh masa untuk mendapat ilmu agama. Fenomena ini semakin ketara kini walaupun negara sudah mencapai kemerdekaan sejak sekian lama.

Budaya hidup, kerja berbeza

Photo Gallery

Leave a Reply

Comments are closed on this post.

Skip to toolbar