Saturday, February 17, 2018 06:40:01 PM

சுவிசில் எழுச்சியுடன் நடைபெற்ற நாட்டுப்பற்றாளர்கள் நாள்!

By தமிழீழம் - Google News - Tue Apr 26, 1:23 am

சுவிசில் எழுச்சியுடன் நடைபெற்ற நாட்டுப்பற்றாளர்கள் நாள்!
சுவிஸ் தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழுவினரின் ஏற்பாட்டில் நடைபெற்ற இவ்வணக்க நிகழ்வில் பொதுச்சுடரேற்றலுடன் தமிழீழத் தேசியக்கொடி ஏற்றி வைக்கப்பட்டதனைத் தொடர்ந்து …

Leave a Reply

Comments are closed on this post.