Sunday, February 25, 2018 10:41:20 AM

இலங்கை மீன்பிடி படகில் இந்தியாவில் பதிவு செய்யப்பட்ட …

By இலங்கை - Google News - Mon Apr 25, 6:08 am

இலங்கை மீன்பிடி படகில் இந்தியாவில் பதிவு செய்யப்பட்ட …
யாழ்.,பருத்தித்துறை கடற்பரப்பில் மீன்பிடியில் ஈடுபட்டுக்கொண்டிருந்த இலங்கை மீன்பிடி படகொன்றில் இந்தியாவில் பதிவு செய்யப்பட்ட மோட்டார் சைக்கிள் ஒன்று …

Leave a Reply

Comments are closed on this post.